28 november 2008

Mörkrädd

Alla som haft mig lektör, författarcoach eller skrivarkursledare vet att jag kan reagera över upprepningar, eftersom de kan försvaga texten med sin övertydlighet. Och det är jag inte ensam om. I decembernumret av engelska tidningen Writing Magazine presenteras årets kalkontexter ur publicerade böcker, bl a följande :

Everywhere was dark, dark darkness.
Blackness. Black. Black blackness.


And from the same author:

The darkness all around him was
thick, black, stygian. It was a stifling,
overwhelming, suffocating darkness.
A horrifying terrifying darkness. A
darkness of the nethermost pit of hell.
Indescribable.


Nu vet jag ju inte om detta var ett utdrag ur något som är tänkt som en humoristisk text. Isåfall kan det tjäna sitt syfte. I annat fall - ja ni hajar! (så slipper jag upprepa mig:-)

Upprepningar kan absolut tjäna sitt syfte t ex för rytmen i texten. Och som Ylva Wallin så klokt skriver är upprepningar ett bra sätt att närma sig en text.

Inga kommentarer: