08 april 2008

Rune Larsson, populär föredragshållare och jättelångdistanslöpare har tydligen fått lära sig på speech-utbildning i USA att ett tal ska vara som en James Bond film – det ska komma ett pistolskott, en sexscen eller en biljakt var tolfte minut :-)

Inga kommentarer: